Nowe władze Klubu

W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji Prezesa BTS Bolesławiec przez Jacka Łuczkowskiego władze Klubu dokonały wyboru nowego Zarządu. Stanowisko Prezesa objął dotychczasowy Wiceprezes Krzysztof Mosiądz.

Byłemu Prezesowi dziękujemy za wieloletnią pracę na rzecz naszego klubu i życzymy sukcesów w pracy samorządowej.

Skład nowego Zarządu: Krzysztof Mosiądz – Prezes, Anna Rościszewska – Wiceprezes, Michał Łuczkowski – Skarbnik, Józef Chmielowski – Sekretarz, Rafał Pasierbiewicz – Członek.