Przy współpracy z gminą Bolesławiec od 2013 r. prowadzimy zajęcia siatkarskie dla uczniów gminnych szkół podstawowych klas IV – VI. Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2018/2019 zostanie podany we wrześniu.