Przy współpracy z Gminą Bolesławiec od 2013 r. prowadzimy zajęcia siatkarskie dla uczniów gminnych szkół podstawowych klas IV – VI. Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2019/2020 zostanie podany we wrześniu.