BTS BOLESŁAWIEC W „KLUBIE”

BTS Bolesławiec po raz kolejny otrzymał dofinansowanie z ministerialnego Programu „KLUB”.

Program „KLUB 2022” trwający w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia lub związków stowarzyszeń), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów. W ramach zadania otrzymaliśmy środki na dofinansowanie prowadzenia zajęć sportowych oraz zakupu sprzętu sportowego w łącznej kwocie 10 tys. złotych.