BTS Bolesławiec w „KLUBIE”

BTS Bolesławiec otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Programu „KLUB 2021” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu i młodzieży.

Program trwający w okresie od 2 stycznia do 15 listopada 2021 r. skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia lub związków stowarzyszeń), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów. W ramach zadania otrzymaliśmy środki na dofinansowanie prowadzenia zajęć sportowych oraz zakupu sprzętu sportowego w łącznej kwocie 10 tys. złotych.