Wybrano nowe władze

W czwartek 8 grudnia 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Bolesławieckiego Towarzystwa Siatkarskiego.

 

Podczas spotkania ustępujący Zarząd podsumował swoją działalność z pierwszej kadencji 2012 – 2016. Przedstawiono sprawozdanie finansowe, a także dokonania Klubu w ciągu pierwszych czterech lat jego działalności zarówno od strony organizacyjnej, jak i sportowej. Zebrani członkowie dokonali także wyboru nowych władz, które w okresie 2016 – 2020 kierować będą Klubem.

 

W składzie Zarządu na nową kadencję znaleźli się:

Jacek Łuczkowski – Prezes Zarządu,

Krzysztof Mosiądz – Wiceprezes Zarządu

Michał Łuczkowski – Sekretarz

Damian Śliwiński – Skarbnik

Józef Chmielowski – Członek Zarządu

Rafał Pasierbiewicz – Członek Zarządu

Jerzy Nastula – Członek Zarządu

Tomasz Włoszczyński – Członek Zarządu

Gerard Augustyn – Członek Zarządu

 

W składzie Komisji Rewizyjnej znaleźli się:

Radosław Pawlus – Przewodniczący

Tomasz Kunecki – Członek

Roman Klimek – Członek