Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

W czwartek 8 grudnia 2016 r. odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Bolesławieckiego Towarzystwa Siatkarskiego.

Podczas spotkania zostanie podsumowana działalność ustępującego Zarządu wybranego na pierwszą kadencję 2012 – 2016. Ponadto członkowie Stowarzyszenia dokonają wyboru nowego Prezesa oraz Zarządu, który będzie kierował Klubem przez kolejne cztery lata.

Zebranie rozpocznie się o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie przy ul. Kasztanowej 1B.