Władze Bolesławieckiego Towarzystwa Siatkarskiego na trzecią kadencję 2022 – 2026:

  • Jacek Łuczkowski – Prezes Zarządu,
  • Krzysztof Mosiądz – Wiceprezes Zarządu,
  • Michał Łuczkowski – Skarbnik,
  • Józef Chmielowski – Sekretarz,
  • Rafał Pasierbiewicz – Członek Zarządu,