Wybrano nowe władze

W czwartek 8 grudnia 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Bolesławieckiego Towarzystwa Siatkarskiego.   Podczas spotkania ustępujący Zarząd podsumował swoją działalność z pierwszej kadencji 2012 – 2016. Przedstawiono sprawozdanie finansowe, a także dokonania Klubu w ciągu pierwszych czterech lat jego działalności zarówno od strony organizacyjnej, jak i sportowej. Zebrani członkowie dokonali także

Continue Reading →

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

W czwartek 8 grudnia 2016 r. odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Bolesławieckiego Towarzystwa Siatkarskiego. Podczas spotkania zostanie podsumowana działalność ustępującego Zarządu wybranego na pierwszą kadencję 2012 – 2016. Ponadto członkowie Stowarzyszenia dokonają wyboru nowego Prezesa oraz Zarządu, który będzie kierował Klubem przez kolejne cztery lata. Zebranie rozpocznie się o godzinie 18:00 w sali

Continue Reading →