BTS Bolesławiec w „KLUBIE”

BTS Bolesławiec otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu i młodzieży.

Program trwający w okresie od 1 kwietnia do 15 grudnia 2016 r. skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia lub związków stowarzyszeń), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów. W ramach zadania otrzymaliśmy środki na dofinansowanie prowadzenia zajęć sportowych oraz zakupu sprzętu sportowego w łącznej kwocie 10 tys. złotych.