Kadeci TOP w szeregach naszego Klubu

1 stycznia 2015 r. nastąpiło przejęcie zawodników występujących w męskiej sekcji TOP Bolesławiec. 

Zmianę barw klubowych z TOP-u do BTS-u przeprowadzono w wyniku porozumienia, które podpisano 8 sierpnia 2014 r. pomiędzy władzami dwóch siatkarskich klubów działających w Bolesławcu. Przejęcie drużyny Kadetów przez nasz Klub jest kolejnym etapem budowy mocnego ośrodka siatkarskiego na Dolnym Śląsku.